Utvärdering

Resultat från nationell brukarundersökning våren 2020.

Följande fem svar hade högst andel positiva svar från seniorerna på Hyllie Park:

brukarundersokning.jpg