Medarbetarenkät

Medarbetarenkät september 2020 bekräftar att HPÄ har nöjda medarbetare.

På samtliga 11 frågor var medelvärdet på svaren 8,5 av 10. Ingen fråga hade lägre medelvärde än 8

© Hyllie Park Diakoni AB